SOLUTIE IGNIFUGA COMBAT TOTAL PROTECT

FISA TEHNICA

DESCRIERE GENERALA

Ignifugant profesional în dispersie apoasă pe bază de silicați. Se utilizează pentru protecția contra focului a suprafețelor confecționate din lemn și derivate, utilizate la interiorul construcțiilor. După aplicarea ignifugantului COMBAT TOTAL PROTECT suprafețele protejate vor avea o rezistență sporită la aprindere și la propagarea flăcărilor. Produsul este utilizat atât pentru protecția la foc, cât si pentru protecția împotriva mucegaiului și insectelor. Produsul nu este destinat finisării și nu este recomandat pentru aplicarea pe suprafețe aparente.

PREGATIREA PRODUSULUI PENTRU APLICARE

Înainte de deschiderea recipientelor se vor șterge urmele de ulei sau alte substanțe pentru a evita contaminarea produsului. Inainte de aplicare, produsul se va condiționa la o temperatură cuprinsă între 5 si 30 de grade Celsius. Conținutul recipientelor se va agita sau se va utiliza un amestecător mecanic pentru redispersare. Produsul se va aplica in forma livrată, fără a fi necesara diluarea acestuia.

PREGATIREA SUPRAFETELOR PENTRU APLICARE

Suprafețele lemnoase pe care se va aplica produsul, vor fi curațate de praf, noroi sau alte impurități pentru a permite o acoperire/patrundere cat mai buna. Crăpăturile vor fi acoperite cu chit ignifug realizat din solutia livrată și praf de cretă ( se combină cele 2 componente până la realizarea unei paste omogene care va permite aplicarea cu șpaclu ). INDICATIV – C58-96

APLICAREA SOLUTIEI

Produsul ignifug COMBAT TOTAL PROTECT este destinat protecției la foc a suprafețelor din materiale lemnoase si derivate, aflate la interior si exterior ( cu protecție ulterioară ) utilizate în construcții și nu numai – Grinzi, lambriuri, șarpante, astereală, scări, terase, containere pentru transporturi, paleți transport, mobilier industrial, PAL, PFL, OSB, MDF. Suprafețele din sticlă precum geamuri, oglinzi, corpuri de iluminat, ornamente, vor fi acoperite in timpul aplicarii produsului. In caz de stropire accidentală curățați imediat cu apă.

MOD DE APLICARE

Produsul ignifug poate fi aplicat prin pensulare, imersie, pulverizare cu pistoale conectate la compresoare de aer, instalații airless, atomizoare sau alte tipuri de sisteme de pulverizare care permit o aplicare uniformă și încadrarea in consumurile specifice.

PROTECTIA MUNCII

La aplicarea produsului ignifug se vor respecta in mod obligatoriu, urmatoarele măsuri de protecție:
ÎN TIMPUL APLICĂRII
- Îmbrăcăminte de protecție – mănuși, ochelari, combinezon, bonetă, cizme, mască de protecție.
- Echipamentele de aplicare vor fi verificate și intr-o stare cât mai bună.
- Cablurile/cuplele de curent vor fi corect izolate si ferite de vapori sau scurgeri accidentale.
- Sistemele de presiune / pulverizare vor fi corect montate si verificate pe parcusul execuției.
DUPĂ APLICARE - La terminarea lucrărilor, se va utiliza apă din abundență pentru spălarea mâinilor și feței.
- Echipamentele vor fi curățate cu apă imediat după utilizare.
* IN CAZUL IN CARE S-A PRODUS UN CONTACT ACCIDENTAL CU PIELEA SAU OCHII, SPĂLAȚI CU APA DIN ABUNDENȚĂ.

AMBALARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

AMBALARE – Recipiente cu capacitate de 25 kg, 250 kg, 1000 kg.
Fiecare recipient de ambalare va fi etichetat:
- Denumire comercială;
- Numele și datele de identificare ale producătorului;
- Clasa de reacție la foc;
- Instrucțiuni de utilizare;
- Măsuri pentru protecția muncii;
- Data / lotul de fabricație;
- Condiții de depozitare și perioada de valabilitate;
TRANSPORT – Nu sunt impuse restricții speciale pentru transportul produsului. Produsul ignifug poate fi transportat cu mijloace de transport auto sau feroviar cu respectarea următoarelor condiții: Toate recipientele vor fi verificate inainte de încărcare dacă sunt inchise etanș și dacă sunt etichetate in mod corespunzător.
DEPOZITARE - În recipientele originale, inchise etanș, ferite de razele directe ale soarelui si ingheț. Temperatură de depozitare : 5 – 45 grade Celsius.

VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de 12 luni in ambalajele originale inchise etanș si depozitate corespunzător. Produsul se va aplica în ordinea datei de fabricație. Produsul nu se va amesteca cu alte soluții. Termenul de valabilitate al produsului aplicat pe suport este de 5 ani!

IMPORTANT - NOTA FINALA

Toate aceste date au caracter general privind utilizarea produsului, de aceea recomandăm testarea produsului pe diferite suprafețe, in condițiile propriei tehnologii de aplicare. Rugăm sa consultați producătorul pentru lamuriri suplimentare. Fiecare actualizare a prezentei fișe tehnice, o anulează pe cea precedentă.

× Vorbim si pe Whatsapp!